Kvalitet

Share

Nogrant kvalitetstestat – Qi elements kosttillskott är de enda Kinesiska örterna i Sverige som har kvalitetskontrollerats i Europa för sin renhet och har certifikat som bevisar renheten.

Qi elements örter är tillverkade enligt tradition – dvs genom dekokt. Alla materia medica, farmacopieas och litteratur som beskriver olika kinesiska örters effekter och användningsområden är baserade på den traditionella tillverkningsmetoden – dekokt. Moderna extraheringsmetoder som alkoholextrakt har inte samma effekt eller säkerhet, eftersom alkohol inte extraherar samma substanser som en klassisk vattendekokt. Kinesiska örter som malts ner till fint pulver och blandats med hjälpmedel för att forma tabletter har heller inte samma effekt som örter baserade på dekokt.
En god balans mellan maximal säkerhet och effektivitet är standard för Qi elements produkter. Läs mer om tillverkningsprocessen och kvalitetskontroller nedan.

ÖRTER AV HÖGSTA KVALITET
Endast de fräschaste örterna av högsta kvalitet väljs ut av specialister i botanik. Varje parti örter som anländer hos vår tillverkare hålls i karantän, inspekteras och tilldelas ett nr (ID) vid ankomst. Efter att örterna passerat vetenskaplig analys och inspektion för örtkvalitet, örtidentifikation, analys för tungmetaller – och i vissa fall, beräkning av specifika aktiva substanser – förflyttas örterna från karantän till en GMP-certifierad lokal. All tillverkning sker i GMP (Good Manufacturing Practise) -certifierade lokaler. Några kontroller som görs för att försäkra att man använder rätt ört inkluderar:
▪ Makroskopisk inspektion av kvalificerade experter.
▪ Mikroskopisk examination för att försäkra att det är rätt växtart.
▪ TLC (Thin Layer Chromatography), ett kemisk ”fingeravtryck” som är unikt för varje växtart.

EXTRAKTION
Varje enskild ört och parti placeras i ett stort rostfritt kärl fyllt med vatten som renats inne på GMP-fabriken. Örterna blötläggs på bestämd tid och sedan värms vattnet upp till en specifik temperatur. Örterna kokas under en optimal tid för att kunna extrahera de mesta ingredienserna utan att kokas för hårt eller förstöra viktiga näringsämnen. Koktiden och temperaturen är unik för varje ört. Under intervaller skrivs volymen och temperaturen av ört-koket ner i batchjournaler. I början av denna process uppfångas de eteriska oljorna via ett oljeåtervinningssystem som finns installerat på varje extraheringskärl. Dessa eteriska oljor återintroduceras senare i den färdiga örtkoncentrationen.

KONCENTRATION (5:1)
När den optimala extraheringsstyrkan uppnåtts avlägsnas örterna från extraheringskärlen och vätskan rinner (via ett rostfritt rör) direkt till en kondenseringsbehållare. Här kondenseras örtvätskan genom förångning i ett relativt vakuum under låg temperatur.

FLYTDRAGERING
Efter vakuumförångning rinner den förtjockade örtvätskan via ett rostfritt rör till en vakuum torkare och flytdrageringskammare. Där blandas ett baspulver från samma rena ört in i kammaren som blandas med vätskan för att torka och forma korn (granules). I slutet av denna process återintroduceras de eteriska oljorna i kammaren som absorberas av kornen. Vid tillverkning av vissa feta örter, rika på fettsyror, blandas en liten mängd GMO-fri potatisstärkelse in för att hjälpa bindningen. Potatisstärkelse föredras eftersom den är hypoallergisk och tillgänglig i GMO-fri form, vilket inte majsstärkelse är (som används av andra tillverkare).

DUBBELKONTROLL AV RENHET
Örterna anländer till Europa och hålls återigen i karantän för att invänta en ytterligare, kostsam, renhetsanalys av alla örter. Denna analys utfärdas av Vrije Universiteit, Bryssel, Belgien. Efter tillfredställande analys certifikat skickas örterna till vår leverantör (experter på Kinesiska örter), där de blandas enligt de unika blandningarna av Qi Formulas.

LABORATORIETESTER
Kvalitetskontroll reflekteras på ett slutligt certifikat, som beskriver all relevant information och testresultat av varje ört och parti. Dessa tester inkluderar:
▪ Mikrobiologisk kontroll för att testa om det finns spår av E. Coli, salmonella och andra möjliga biologiska kontamineringar som mögel och svamp.
▪ GC (Gas Chromatography) för att testa om det finns spår av över 200 olika sorters potentiellt skadliga miljögifter som pesticider, herbicider och fungicider.
▪ HPLC (High Performance Liquid Chromatography) för att bedöma och beräkna aktiva ingredienser.
▪ ICP-MS (Inducted Coupled Plasma-Mass Spectography) är framtidens test för icke-organiska (tungmetaller) substanser. Andra system som används idag är känsliga till en miljondel (ppm) men ICP-MS kan detektera tungmetaller i en miljarddel (ppb) och vissa metaller i en triljondel (ppt). ICP-MS teknologin är den säkraste testen för att kvalitetskontrollera för tungmetaller.

TILLVERKNING
Den slutliga tillverkningen sker i Sverige, där örterna blandas enligt Qi elements recept och görs i tablettform. Slutligen granskas förpackningarna av Svensk Egenvård, som utfärdar certifikat. Därefter är Qi elements kosttillskott klara för försäljning och användning av dig som konsument.

NOTERA OCKSÅ ATT ALLA QI ELEMENTS KOSTTILLSKOTT ÄR HELT VEGAN/VEGETARISKA!

Share
Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *